Vlaamse Vehikel Klub

De meest dynamische club van het land

Het laatste nieuws!

Afdeling Aarschot:

Onze afdeling Aarschot heeft een nieuw clublokaal.
Vanaf maart 2016 gaan de maandelijkse babbelavonden door op de eerste zaterdag van de maand in:

Café de Witpen
Gemeentestraat 63
3210 Linden.


Bestuur:

We ontvingen het ontslag van Peeter Henning als voorzitter, Dora Cabergs als secretaresse en Ronald Heylen als ondervoorzitter. Vooreerst wil ik deze mensen hartelijk danken voor hun jarenlange inzet. Mede dankzij hun belangeloze inzet is VVK geworden tot de club die ze momenteel is.

Op de vergadering van 4 december 2015 heeft de raad van beheer beslist voor de volgende taakverdeling:
Voorzitter: Jean Verbakel
Eerste ondervoorzitter: Fons Jans
Tweede ondervoorzitter: Geert De Backer
Penningmeester: Patricia Laureys
Secretariaat: Lieve Convents

Ook de contactgegevens voor het secretariaat veranderen.  U kan het secretariaat mailen via info@vvkvzw.be , telefonisch is het secretariaat bereikbaar op alle werkdagen tussen 17 en 21 uur op het nummer 0495 129 084.

Op de website en in het clubboekje vindt je ook de kalender van de uitstappen voor 2016!  We hebben weer een mooie lijst van rondritten en activiteiten bij elkaar gekregen.  We hopen dan ook op een talrijke opkomst op deze activiteiten.

Nogmaals wil ik alle leden van de raad van beheer en de leden die een activiteit in 2015 verzorgd hebben, hartelijk danken voor hun inzet.  Ik hoop dat we in het volgende jaar ook op hun inzet mogen rekenen.

Als slot wil ik iedereen een gezond, oldtimer-rijk 2016 toewensen!

Jean Verbakel
Voorzitter VVK vzw


Update privacy statement


Een geheel herziene Privacy Statement kan u hier vinden