HISTORIEK

De Vlaamse Vehikel Klub vzw, kortweg V.V.K. genaamd, dankt haar ontstaan aan enkele leden van de “OUD MOBIEL-KLUB”. Deze leden vonden de activiteiten aldaar echter te sterk financieel gericht. Zij meenden terecht dat de leden en hun hobby het ware doel van een club moesten zijn.

De V.V.K. werd eerder een club voor echte liefhebbers van oldtimers, van gerestaureerde en niet-gerestaureerde voertuigen, van een bolhoedje tot een Rolls Royce.

Na alles netjes te hebben op papier gezet werd uiteindelijk in 1978 Koersel de bakermat van de “VLAAMSE VEHIKEL KLUB vzw”.

Met z’n zestienen vormden zij de basis van wat momenteel is uitgegroeid tot één van de grootste oldtimerclubs van België.

In 1981 werd de heer Pieter Callaert voorzitter van de V.V.K. In de loop der jaren ontstonden geleidelijk aan verschillende afdelingen, verspreid over het ganse land.

Naast de afdeling Beringen, ontstond in 1982 de afdeling Asse. Eén jaar later, in 1983 dus, volgde de afdeling Vlaamse Ardennen. In 1985 werd de afdeling Aarschot een feit en in 1990 kwam er een afdeling bij te Antwerpen. In 2000 zijn we gestart met een afdeling in Lommel, gevolgd door de afdeling West Vlaanderen in 2006 en een verdere uitbreiding in Vlaanderen met oprichting van afdeling Oost-Vlaanderen. De laatste afdeling die toegevoegd werd is de afdeling Mechelen in 2010.

In 2005 hebben we twee afdelingen opgericht voor de liefhebbers van militaire voertuigen: Geronimo en The White Star Division.

De club is gebaseerd op statuten, die in de loop der jaren steeds werden verbeterd en aangepast, zodat zij er voor zorgen dat het onze werkende leden zijn die de grootste zeggenschap hebben.

Onze vereniging wordt beheerd door een raad van bestuur, samengesteld uit minstens zes leden, benoemd door de algemene vergadering.

Het doel van de vereniging is het bewaren en gebruiken van automobielen van 25 jaar en ouder mogelijk maken door onder meer:

 • het organiseren van allerhande manifestaties, rondritten,...
 • het organiseren en verlenen van onderlinge hulp bij het restaureren en
  onderhouden van de automobielen
 • het uitgeven van een clubboekje met nuttige informatie eigen aan de hobby
 • het aanbieden van een uitgebreid dienstenpakket.

Een full-color clubblad, dat 4 maal per jaar verschijnt met oldtimernieuws in de ruimste zin van het woord: technische informatie, verslagen over de voorbije organisaties, raadgevingen, tips, koopjes, oldtimerbeurzen, enz. geeft een duidelijke weerspiegeling van de toffe familiale sfeer in de club. Datzelfde clubblad zorgt er tevens voor dat onze leden op de hoogte blijven van alle komende V.V.K.-activiteiten.

Maandelijks wordt er binnen elke afdeling een babbelavond gehouden.

Het doel van die babbelavond is:

 • het informeren van onze leden over de komende manifestaties
 • het uitwisselen van informatie en/of wisselstukken tussen de leden
 • het naar voor brengen van nieuwe ideeën door de leden
 • het organiseren van een gespreksavond met gespecialiseerde vaklui over bepaalde onderwerpen (roestbehandeling, verkeersveiligheid, autolakken,...)
 • gewoon gezellig babbelen over zijn vehikel in het algemeen.

Wij hopen u spoedig te mogen ontmoeten op één van onze talrijke organisaties.

NUTTIGE INFORMATIE

Vanaf 1 januari 2018 bedraagt het lidgeld 50 € per jaar + 8 € bij de eerste inschrijving

Het rekeningnummer van de club is: BE68 0011 5564 2034

op naam van: Vlaamse Vehikel Klub vzw Muizenhoekstraat 53 2812 Muizen

OVERZICHT CONTACTPERSONEN PER REGIO

AARSCHOT

Clublokaal:

Café 't Vervolg - Langestraat 202 3202 Rillaar (Aarschot)

Babbelavond elke 1st zaterdag van de maand, aanvang 20 uur.

Regionale verantwoordelijke: Patrick Vansweevelt

Telefoon : 0479 801 758

Email : aarschot@vvkvzw.be

ANTWERPEN

Clublokaal

Café Belle Vue Reetsesteenweg 75 - 2630 Aartselaar

Babbelavond elke 1ste woensdag van de maand, aanvang 20 uur.

Regionale verantwoordelijke: Jean-Pierre Geers

Telefoon : 0495 20 80 21

Email : antwerpen@vvkvzw.be

ASSE

Clublokaal

Het Hof van Laar Humbeeksebaan 177 – 1980 Zemst

Babbelavond elke derde donderdag van de maand, aanvang 20 uur ( samen met afd Mechelen)

Regionale verantwoordelijke: Johan Rooselaers

Telefoon : 0475 24 89 41

Email : asse@vvkvzw.be

BERINGEN

Clublokaal :

Lokaal Solex Club Heerbaan 27 - 3582 Beringen

Babbelavond elke tweede vrijdag van de maand, aanvang 20 uur

Regionale verantwoordelijke: Edwin Bach

Telefoon : 0031 651 33 11 42 of 0476 99 54 81

Email : beringen@vvkvzw.be

LOMMEL

Clublokaal

Den Brugwachter Luikersteenweg 283 3920 Lommel

Babbelavond elke vierde vrijdag van de maand, aanvang 20 uur

Regionale verantwoordelijke: Theo Rutten

Telefoon : 011 54 23 15 Email : lommel@vvkvzw.be

MECHELEN

Clublokaal :

Het Hof van Laar Humbeeksebaan 177 – 1980 Zemst

Babbelavond elke derde donderdag van de maand, aanvang 20 uur ( samen met afdeling Asse)

Regionale verantwoordelijke: Eddy De Dobbeleer

Telefoon : 0495 16 03 11

Email : mechelen@vvkvzw.be

OOST-VLAANDEREN

Clublokaal :

Geen vast clublokaal - Babbelavond enkel op uitnodiging

Contact : Jean Verbakel

Telefoon : 0495/129 084

Email : voorzitter@vvkvz.be

WEST-VLAANDEREN

Clublokaal :

Restaurant t' zwientje
Nieuwpoortlaan 40 – 8434 Lombardsijde

Babbelavond elke vierde vrijdag van de maand, aanvang 20 uur

Regionale verantwoordelijke: Martine Behaegel

Telefoon : 0478/83 80 24

Email : westvlaanderen@vvkvzw.be

GERONIMO

Militaire voertuigen – regio Affligem

Contact Tim t' Kint – Kristof Van der Straeten

Telefoon : 053 68 57 33

Email : geronimo@vvkvzw.be

THE WHITE STAR DIVISION

Militaire Voertuigen – regio Galmaarden

Contact : Vandenneucker Jean-Jacques

Telefoon : 054 58 01 92

Email : whitestardivision@vvkvzw.be

De babbelavonden worden gehouden in een afzonderlijk zaaltje zodat er enkel oldtimernieuws over de tafel rolt.

SECRETARIAAT + CORRESPONDENTIEADRES

Vlaamse Vehikel Klub vzw – Muizenhoekstraat 53 2812 Muizen

Tel : 0495/129 084 (op werkdagen tussen 17 – 21 uur).

Email: info@vvkvzw.be Website: www.vvkvzw.be

ONTSPANNING

Een hobby oefenen we in de eerste plaats uit als ontspanning.

Wat heeft uw club u zoal te bieden?

Eerst en vooral zijn er de maandelijkse babbelavonden die georganiseerd worden in elke afdeling. Hier kan u terecht voor een gezellige babbel en een pint, voor voordrachten die rechtstreeks verband houden met uw oldtimer, voor technische informatie, uitwisselen van wisselstukken en noem maar op.

Verkies je een leuke rondrit, over charmante vooraf uitgestippelde wegen? Ook hier kom je bij V.V.K. aan je trekken. Met z’n allen rijden we rond langs rustige landelijke wegen, met tussendoor een pauze om de dorstigen te laven en de benen te strekken.

Hou je van spanning, een spelletje, leut en plezier en ook een beetje competitie? Dan zijn onze zoektochten echt iets voor jou. Een “roadbook” leidt je naar ongekende oorden met valkuilen en onverwachte hindernissen in de vorm van vragen en spelletjes. Een belevenis voor het hele gezin waar men zelfs prijzen in de wacht kan slepen..

“Kilometervreters” komen ook aan hun trekken bij de iets langere rondritten naar het “andere eind” van België. Hier staat RIJDEN centraal. Aan een gezapige snelheid trekken we bijvoorbeeld de Ardennen in en laten onze voertuigen snorren van plezier bij het nemen van een haarspeldenbocht. Ook naar het buitenland worden oldtimerreizen georganiseerd, hetzij per bus naar de beurs te Essen hetzij met de oldtimer om enkele dagen in het buitenland te vertoeven.

Waarschijnlijk hebben we hier niet alles opgesomd maar het zijn de voornaamste mogelijkheden.

Keuze genoeg dus, uit een kalender waarop tijdens het “rijseizoen” van eind maart tot eind oktober, zowat iedere week wel iets te doen valt in één van de vijf regio’s.

BELGISCHE FEDERATIE VOOR OUDE VOERTUIGEN

B.F.O.V. is de afkorting van “BELGISCHE FEDERATIE VOOR OUDE VOERTUIGEN vzw”.

De Vlaamse Vehikel Klub vzw mag terecht fier zijn dat zij één van de stichtende leden is van deze Belgische Federatie voor Oude Voertuigen. Onze club is trouwens sinds het ontstaan hiervan in 1988 onafgebroken lid geweest van dit overkoepelend orgaan.

Wat doet deze federatie eigenlijk?

De B.F.O.V. probeert de belangen van elke oldtimerliefhebber te verdedigen, of het nu gaat om een motorfiets, een auto of een landbouwvoertuig.

De BFOV bestaat uit verschillende commissies, namelijk:

 • Motorencommissie
 • Administratieve commissie
 • juridische commissie
 • FIVA-commissie
 • Public-relationscommissie
 • En nog veel meer

De B.F.O.V. is op haar beurt lid van de F.I.V.A., “FEDERATION INTERNATIONALE DES VEHICULES ANCIENS”, een internationaal overkoepelend orgaan die alles wat met wielen te maken heeft verdedigd op internationaal vlak.

Het is ook dankzij de Belgische Federatie voor Oude Voertuigen dat er interessante contracten werden afgesloten op het gebied van verzekeringen en pechverhelping op de weg, respectievelijk gekend onder de benamingen “THE CLASSIC CAR INSURANCE ®” en “THE CLASSIC ASSISTANCE®. Hierover meer later in deze “Motoriek”.

Dank zij de BFOV kunt U ook regelmatig genieten van kortingen op verschillende oldtimer evenementen.

De B.F.O.V. probeert allerlei vragen op te lossen van leden van oldtimerclubs, helpt bij de oprichting van nieuwe clubs of geeft raad naar de clubs toe.

Een belangrijkste realisatie van de B.F.O.V. is dat ze er in geslaagd zijn de wetgeving van de “oldtimers” te wijzigen.We kunnen nu dag en nacht met onze oldtimers de weg op.Een ander belangrijk doel is het bekomen van een specifiek statuut voor de “echte oldtimer”.

Indien er nieuws is vanuit de Federatie wordt u als eerste via het clubblad op de hoogte gebracht. Regelmatig ontvangen de leden ook emails over alles wat er binnen de oldtimerwereld wordt georganiseerd.

THE CLASSIC CAR INSURANCE ® & THE CLASSIC ASSISTANCE ®

“THE CLASSIC CAR INSURANCE ® & THE CLASSIC ASSISTANCE ®” is een verzekeringspolis die via de Belgische Federatie voor Oude Voertuigen tot stand is gekomen en dit na een lang vooronderzoek bij verschillende verzekeringsmaatschappijen.

U zal zich wel de vraag stellen waarom een Federatie een verzekering gaat aanbieden, aangezien iedereen bijna een makelaar heeft en een verzekeringspolis bezit voor zijn oldtimer.

Feit is dat de verzekeringspolissen van de meeste maatschappijen ofwel duur zijn ofwel dat zij zich gewoon houden aan de oude wetgeving.

De Belgische Federatie voor Oude Voertuigen heeft een maatschappij gevonden die de oldtimers vanaf 25 jaar verzekerd aan een lage premie en aan de beste voorwaarden, onder andere: het rijden dag en nacht, in alle landen van Europa vermeld op de groene kaart, op gelijk welk tijdstip, zonder enige beperking. Enkel het commercieel gebruik van de oldtimer en het woon-werkverkeer is uitgesloten.

Naast “The Classic Car Insurance ®” heeft de Belgische Federatie voor Oude Voertuigen ervoor gezorgd dat er een pechverhelping op de weg tot stand kwam voor de leden van de oldtimerclubs aan zeer interessante voorwaarden. Deze dienstverlening is gekend onder de naam: “ THE CLASSIC ASSISTANCE ®”, en is in samenwerking met Touring Wegenhulp. Deze pechverhelping wordt in de BA-verzekeringspolis automatisch ingesloten. Dus u bent verzekerd en u kan met een gerust gemoed de weg op.

Wat houdt deze dienstverlening nu eigenlijk in?

Een oldtimer wordt verzekerd 24 uur op 24 uur, 7 dagen op 7, in België en tot 300 km buiten de landsgrenzen in geval van pech of ongeval.

De leden van de clubs worden geholpen binnen de kortst mogelijke termijn. Indien het voertuig om de één of andere reden ter plaatse niet rijklaar kan gemaakt worden dan wordt de wagen weggesleept naar de woonplaats van de verzekerde of naar een garage naar eigen keuze in België. De niet-gekwetste inzittenden worden eveneens naar de woonplaats van de verzekerde teruggebracht.

Kortom, u hebt een veilig gevoel vanaf het moment dat u vertrekt naar een rondrit tot bij de thuiskomst. Hebt u pech, en dit komt ook voor bij een nieuwe auto, THE CLASSIC ASSISTANCE ® staat voor u klaar op een enig oproepnummer.

Let wel, de Vlaamse Vehikel Klub vzw wil zeker geen verzekering opdringen aan haar leden, maar wil er wel op wijzen dat deze te verkrijgen is via de club.

Voor meer informatie kan u het bijgevoegde infofoldertje doornemen en steeds de website van de BFOV consulteren onder de rubriek “verzekeringen”.

RETRO CLASSIC NEWS

Dankzij uw aansluiting aan onze club zal u onmiddellijk op de hoogte gebracht worden via de Belgische Federatie voor Oude Voertuigen vzw van alle mogelijke wetswijzigingen of andere onderwerpen die onze hobby aanbelangen. U ontvangt twee maal per jaar het gratis magazine ‘Retro Classic News’ dat uitgegeven wordt door de federatie en indien uw emailadres gekend is, ontvangt u hierboven op nog de tussentijdse Flashberichten.

BESLUIT

U merkt het, we zouden nog tientallen pagina’s kunnen schrijven betreffende de activiteiten en voordelen die u zal ontdekken binnen onze club. Mocht u toch nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact te nemen met ons op het volgende correspondentieadres :

Vlaamse Vehikel Klub vzw – Muizenhoekstraat 53 – 2812 Muizen

Tel: 0495/129 084 (op werkdagen tussen 17 en 21 uur) – email: info@vvkvzw.be – Website: www.vvkvzw.be

De raad van bestuur van de Vlaamse Vehikel Klub vzw hoopt spoedig met u kennis te maken.

Jean Verbakel

Algemeen voorzitter VVK vzw

november 2022