Op deze pagina vind u een kort overzicht van alles wat met de verzekering te maken heeft.

1. Wie is erbij betrokken?

De verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid berust bij AXA Belgium NV

De rechtsbijstand verzekert ARAG NV

De pechverhelping gebeurt door Touring.

Voor de andere takken zie website BFOV.

De makelaar is Marsh

2. Wie kan genieten van de verzekering?

Alle leden die aangesloten zijn bij een club die zelf aangesloten is bij de BFOV

3. Wat zijn de voornaamste voorwaarden?

Lid zijn en blijven van een club aangesloten bij de BFOV gedurende de ganse verzekerde periode.

In het bezit zijn van een ingeschreven en verzekert dagelijks voertuig.

Het verzekerde voertuig niet gebruiken voor winstgevende doeleindenvoor vervoer en verhuur en niet voor dagelijks gebruik en ook niet voor rally’s.

4. Welke dekkingen zijn er voorzien?

De verplichte burgerlijke aansprakelijkheid. Hierbij is een pechverhelpingin de prijs inbegrepen.Pechverhelping is geldig voorBelgie en 300 km buiten de grenzen.

De verzekering voor rechtsbijstand is een optie die zeker aan te raden is.

Voor andere dekkingen zoals omnium en uitgebreide pechverhelping raadpleeg de website van de BFOV.

5.Welke formulieren moeten er bij een verzekeringsaanvraag naar de makelaar gestuurd worden?

Het volledig ingevuld en ondertekend roze Formulier dat afgeleverd werd door de keuring of de douane.

Het ondertekendaanvraag formulier met vermelding van de gewenste dekkingen en vermelding van de gewenste aanvangsdatum. Dit formulier kan gedownload worden via de website van de BFOV.

Een kopie van het inschrijvingsformulier en van de groene kaart van het dagelijks voertuig.

Een stempel van de club is niet meer nodig. De vermelding van uw lidnummer bij VVK en lidnr 028 Van VVK bij de BFOV is voldoende.

6. Waar moeten deze formulieren naartoe?

Ze moeten naar één van de 4 adressen van de makelaar Marsh. Deze kan u terugvinden op het aanvraagformulier. Men kan ook een afspraak maken met een Marsh kantoor waar een medewerker u zal ontvangen. De formulieren moeten nooit naar het secretariaat van VVK verstuurd worden.

  1. Voor alle prijzen raadpleeg de infofolder op de website van de BFOV
  2. Website BFOV: klik hier en klik op rubriek verzekeringen.